Day archives: June 3rd, 2017

Truyền thông thời phong kiến

Sử sách chỉ ghi chép rõ ràng về việc truyền thông từ thời nhà Lý, năm 1043 khi vua Lý Thái Tông đặt ra các nhà trạm để chuyển công văn, giấy tờ trong nước. Đường cái quan được chia ra thành từng cung đoạn, mỗi đoạn đặt một nhà trạm (dịch trạm) để chuyển …

Hai chị em bị ôtô tông tử vong

Trong kỳ nghỉ hè, hai chị em gái (học lớp 8 và 11) ở Bà Rịa – Vùng Tàu đi giúp mẹ bán hàng ở chợ, khi về đến gần nhà thì bị ôtô tải từ sau tông chết tại chỗ. Thời sự  22:29 – 3/6 Xuân Thắng Facebook Twitter