Day archives: June 10th, 2017

Tác giả bài thơ ‘Kiếp nào có yêu nhau’ qua đời

Tác giả hai bài thơ Kiếp nào có yêu nhau và Đừng bỏ em một mình – được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành nhạc phẩm nổi tiếng – qua đời tại California, Mỹ. Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, sinh năm 1930 tại Huế. Bà là con …