Day archives: June 13th, 2017

Bộ trưởng Văn hóa trả lời chất vấn

Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Ngọc Thiện.  Lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của Quốc hội, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiên xuất hiện với vest đen và cravat xanh. Trong ít phút phát biểu trước khi nhận các câu hỏi, ông thẳng thắn đề cập …