Day archives: August 9th, 2017

Gấu nuôi làm cảnh 12 năm được cứu hộ

Con gấu do chủ nuôi ở thị trấn Sìn Hồ tự nguyện chuyển giao sau 12 năm làm cảnh. Nó sống trong chiếc lồng nhỏ có mái tôn che xung quanh, ở vườn sau khu bếp của một tổ hợp khách sạn, nhà hàng.  Tổ chức động vật châu Á cứu hộ gấu vào ngày …