Day archives: September 10th, 2017

Sập cầu đang thi công, 3 công nhân mất tích

Vị trí 3 công nhân gặp nạn, gần khu vực nhà máy thuỷ điện Chiêm Hoá, Tuyên Quang. Gần 15h ngày 10/9, khi 5 công nhân đang xây dựng cầu bê tông Vòm (thuộc Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa) nối liền hai xã Ngọc Hội và Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang …