Day archives: October 8th, 2017

Người Sài Gòn có thể tránh ngập bằng smartphone

Ứng dụng truyền tải thông tin ngập (UDI Maps) do Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP HCM xây dựng vừa được triển khai trên hệ điều hành iOS dùng cho các thiết bị di động (sau khi thử nghiệm trên hệ điều hành Androi). Sau khi tải và cài đặt thành công …