Day archives: November 21st, 2017

‘Lò chống tham nhũng không nên đốt dàn trải’

Trong phiên thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) chiều 21/11, nội dung mở rộng phạm vi điều chỉnh của đạo luật này sang khu vực ngoài nhà nước được nhiều đại biểu quan tâm. Theo tờ trình của Chính phủ, dự Luật áp dụng bắt buộc một số chế …