Day archives: November 25th, 2017

TP HCM bắt đầu xây dựng đô thị thông minh

Chiều 26/11, đề án xây dựng TP HCM thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025, sẽ chính thức được công bố. Trước đó ban điều hành đề án đã có hàng chục buổi làm việc với các sở ban ngành để góp ý, chỉnh sửa nội dung. Mục tiêu …