Day archives: November 27th, 2017

‘Thẻ Đảng viên, giấy phép lái xe không được dùng đi máy bay’ là ‘lỗi đánh máy’

Chiều 27/11, ông Đinh Việt Sơn – Cục phó Hàng không cho biết, khi soạn thảo thông tư 45 về chương trình an ninh hàng không, cán bộ đánh máy đã sơ suất nên thẻ Đảng viên, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe bị loại ra khỏi danh sách các loại giấy tờ được chấp nhận …