Day archives: November 28th, 2017

Sakura đồng hành với 500 bác sĩ đầu ngành da liễu

Nằm trong chuỗi hoạt động phát triển nhãn hàng Sakura, ngày 1/12, dược mỹ phẩm cao cấp Nhật Bản Sakura sẽ tham dự và đồng hành với hơn 500 chuyên gia, da liễu đầu ngành tại Hội nghị Da liễu Đông Dương tại Hà Nội. Hội nghị Da liễu Đông Dương quy tụ hơn 500 …