Day archives: December 5th, 2017

Hà Nội tái chất vấn hàng loạt vấn đề nóng

Sáng 6/12, kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội sẽ bắt đầu nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Theo chương trình, sau phát biểu của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, đại biểu sẽ xem video về công tác quản lý đô thị (khoảng 30 phút). Phiên chất vấn và …

‘Cách mạng 4.0 là cơ hội thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc’

Sáng 5/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Hội thảo-Triển lãm quốc tế “Phát triển công nghiệp thông minh – Smart Industry World 2017”.  Ông nói thế giới ngày nay đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sự phát triển bùng nổ của các công nghệ …