Day archives: December 25th, 2017

Bão Tembin suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 1h, tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển Bạc Liêu, Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh nhất 60 km/h (cấp 7), giật tăng hai cấp. Bão Tembin đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. …