Day archives: January 4th, 2018

Phạm Văn Phương sau 20 năm đóng Tiểu Long Nữ

Phim “Thần điêu đại hiệp” của Singapore quay năm 1997, phát sóng lần đầu năm 1998 và tạo được tiếng vang ở châu Á, dù trước đó đã có các phiên bản thành công của Hong Kong. Tác phẩm giúp tên tuổi Phạm Văn Phương – Lý Minh Thuận được đông đảo khán giả khu …