Tuyến vận tải container đường thuỷ đầu tiên ở phía Bắc khai trương

Ngày 23/6, tuyến vận tải hàng hoá đường thủy từ Việt Trì đi Hải Phòng được khai trương tại cảng Hải Linh (Việt Trì, Phú Thọ). Đây là luồng vận tải container đường thủy duy nhất ở miền Bắc sau nhiều năm được khảo sát, lên kế hoạch.  Ông Đinh Hải Bắc, Giám đốc Công ty vận tải …