Cầu vượt nút giao Đại học Quốc gia TP HCM sắp thông xe


Sau gần 15 tháng thi công, hai cầu vượt thuộc nút giao thông Đại học Quốc gia TP HCM đã hoàn thành, chuẩn bị thông xe.