Nghề gỡ lưới ghẹ ở cửa biển Cà Mau


Khi những con thuyền đánh bắt hải sản cập bến, hàng chục người chia nhau những mảnh lưới để bắt ghẹ ra và gỡ rối lưới.