9 tháng lập lại trật tự vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải


Những ngày tháng quyết liệt dẹp vỉa hè của ông Phó chủ tịch quận 1 gây tiếng vang lớn đồng thời cũng dấy lên những tranh cãi.