An ninh nghiêm ngặt trong lễ đón Tổng thống Mỹ


9h hôm nay, lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Trump diễn ra trang trọng tại Phủ chủ tịch.