Bạn có phải là người sinh ra đã gặp nhiều may mắn

Bạn ko thấy đó sao?? Giáo viên ra đề muốn các gần gũi, muốn học sinh phải có hiểu biết về xã hội, tạo cảm giác thoải mái khi thi. Ra đề này rất sáng tạo, ko theo SGK, cần phải vận dụng thực tế. Ai cũng có thể làm được.

Leave a Reply