Cả nước có 106 thứ trưởng

Chính phủ vừa có báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Theo đó, số lượng Thứ trưởng đến cuối năm 2016 là 106 người. Chính phủ hiện có 22 bộ, ngành, như vậy số lượng thứ trưởng bình quân mỗi cơ quan là 4,82 người. Quy định của Luật tổ chức Chính phủ hiện hành nêu số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5.

Ngoài ra, số lượng cục trưởng là 337 người; phó cục trưởng 767; vụ trưởng 218; phó vụ trưởng 593; giám đốc sở và tương đương 1.200; trưởng phòng và tương đương gần 4.600.

ca-nuoc-co-106-thu-truong

Trên toàn quốc hiện có 11 tỉnh, thành sử dụng số biên chế công chức vượt quy định. Ảnh: Võ Hải

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, hiện có 11 địa phương sử dụng số biên chế công chức vượt quy định là: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An.

Tính đến cuối năm 2016, số cán bộ, công chức cấp xã là hơn 234.200 người. Trong khi đó, hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là gần 201.000 người; hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là hơn 837.600 người.

Với số lượng lớn như nêu trên, tổng quỹ lương của cán bộ, công chức cấp xã và thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là hơn 32.400 tỷ đồng mỗi năm.