Đủ 1.000 tỷ, TP HCM ngừng thu phí cầu Rạch Chiếc từ 1/1/2018


Dự án cầu Rạch Chiếc hoàn vốn sớm nên dừng thu phí, còn dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức thu đến năm 2036.