Hệ thống ngầm 2,6 km của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

Tuyến metro đầu tiên của TP HCM có 2,6 km nằm dưới lòng đất 17-33m gồm đường hầm và các nhà ga Bến Thành, Nhà hát TP và Ba Son.

Vũ Đoan & Khánh Hoàng  |