Làng Quan Độ tan hoang sau vụ nổ kho đạn cũ


Hai người chết, bảy ngôi nhà sập hoàn toàn, hàng chục nhà trong bán kính 1,5 km bị đổ tường, tốc mái, vỡ kính, đồ đạc hư hỏng nặng.