Một người Singapore làm bằng 14 người Việt Nam


Năng suất lao động của người Việt Nam liên tục tăng trong mấy năm qua, nhưng vẫn thua xa người Malaysia và Singapore.