Tái chế dầu nhớt lậu quy mô lớn giữa rừng tràm


Công an phát hiện hàng nghìn lít nhớt không giấy chứng nhận, chủ hộ còn xả thải trực tiếp ra môi trường.