Thủ tướng Australia đã có mặt tại Đà Nẵng


Trong buổi chiều 9/11, chiếc chuyên cơ chở Thủ tướng Australia cũng đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao với các nhà lãnh đạo tại APEC 2017.