Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy trong một tháng


Trạm thu phí Cai Lậy sẽ dừng thu phí trong một tháng để các cơ quan chức năng xem xét những vấn đề liên quan.