TP HCM ra tối hậu thư buộc tiểu thương đeo vòng truy xuất heo


Sau phản ứng quyết liệt, nhiều tiểu thương đã cam kết sẽ thực hiện đề án truy xuất nguồn gốc heo trong vòng 3 – 5 ngày.